• Witaj w biurze rachunkowym ARTTAX!
  • +48 501 387 539
  • arttax@arttax.pl

Usługi

img

Nasze usługi

Prowadzimy wszystkie rodzaje ksiąg - księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów, Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestry zakupów i sprzedaży vat zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Sporządzamy sprawozdania finansowe - bilans, rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia

  • Reprezentujemy Klienta przed urzędami, przyjmujemy kontrole skarbowe i ZUS
  • Sporządzamy sprawdzania do KRS, GUS i NBP
  • Wyprowadzamy zaległości księgowe i sprawdzamy poprzednie zapisy
  • Rozliczamy dotacje unijne
  • Odbieramy dokumenty od klientów
  • Dobieramy formę opodatkowania w zależności od działalności

Języki

Prowadzimy obsługę w języku polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim

Pomoc

Pomoc i doradztwo przy prowadzeniu firm

Czas to pieniądz

W razie potrzeby sami jeździmy i załatwiamy sprawy klientów w urzędach

Pełna obsługa kadrowa

Zapewniamy pełny zakres usług płacowych i kadrowych, wspieramy przy rekrutacjach i sporządzamy umowy, rozwiązujemy problemy z zakresu Prawa Pracy, uczestniczymy przy kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego, sporządzamy i przesyłamy deklaracje do ZUS, US, PFRON, prowadzimy akta osobowe, sporządzamy przelewy wynagrodzeń, oraz umożliwiamy eksport przelewów wynagrodzeń bezpośrednio do aplikacji bankowej.

Świadczymy usługi z zakresu audytu, badania sprawozdań finansowych zgodnie zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Badamy małe i średnie firmy.

img

Doradztwo podatkowe

Skutecznie prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnym, reprezentujemy w trakcie postępowania podatkowego, przeprowadzamy optymalizację podatkową i ZUS, wykonujemy audyty podatkowe, doradzamy przy tworzeniu umów ze względu na korzyści podatkowe, sporządzamy dokumentację cen transferowych i występujemy o uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych

img

Wsparcie biznesu

Pomagamy przy zakładaniu i rejestracji nowych firm, dopasowujemy formę organizacyjną działalności do przedmiotu działalności, rejestrujemy firmy w KRS, ZUS, REGON, US, załatwiamy formalności w Urzędach Skarbowych, ZUS, KRS i innych, obsługujemy dotacje i fundusze unijne, tworzymy biznesplany i wnioski kredytowe, doradzamy w finansowaniu działalności, zapewniamy pomoc radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, notariusza, tłumacza, pomagamy w bieżącym zarządzaniu firmą, oomagamy w windykacji należności,

Oferujemy Wirtualne Biuro i Wirtualny Adres - już od 49 zł/miesąc, przeprowadzamy analizę sprawozdań finansowych konkurencji, wyceniamy spółki przy wyłączeniu wspólnika.

img